ประวัติ การละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย วิ่งเปรี้ยว

การละเล่นวิ่งเปรี้ยว การละเล่นชนิดนี้ เป็นการละเล่นพื้นบ้านของไทยสมัยเดิม ที่มีมาแต่ยาวนาน แต่ช่วงหลังๆ อาจจะไม่ค่อยได้เจอ กับการละเล่นชนิดนี้เท่าไหร่ เพราะเด็กไทยต่างก็หันไปสนใจกีฬาสากลชนิดอื่นๆ
ด้วยความที่เป็นการละเล่น ที่จะต้องใช้กำลังความแข็งแรงของร่างกายในการวิ่ง ให้เร็วที่สุด เพื่อที่จะเป็นฝ่ายชนะ เลยทำให้เด็กส่วนมากไม่ค่อยสนใจอยากเล่น

กติกาการเล่น
1. เราจะแบ่งผู้เล่นทั้งหมดออกเป็นทั้งหมด สองฝ่าย โดยจะแต่ละฝ่ายจะมีผู้เล่นประมาณ 5-15 คน ไม่ควรมากหรือน้อยไปกว่านี้ เพราะอาจจะทำให้การแข่งขัน จะไม่ค่อยสนุก
2. เตรียมหลักหรือกรวย ที่ทำเป็นเขตแบ่งสำหรับแต่ละทีมห่างกันประมาณ 8-10 เมตร
3. ให้ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายต่อแถวกันที่หลักหรือกรวยของฝ่ายตนเองห้ามเกินไปจากหลักหรือกรวย และให้คนที่วิ่งคนแรกถือผ้าเพื่อไว้สำหรับตีหรือสัมผัสฝ่ายตรงข้าม
4. ให้วิ่งออกจากด้านขวามือของฝ่ายตัวเองแล้ววิ่งไปให้เร็วที่สุดและตีผ้าใส่ฝ่ายตรงข้ามหากยังไม่ได้เมื่อครบรอบให้ส่งผ้าให้ทีมเราหลังจากวิ่งกลับมาถึงที่หลักของเรา แล้วคนที่รับผ้าต่อก็จะวิ่งไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีทีมใดทีมหนึ่งวิ่งเร็วจนสามารถนำผ้าไปตีอีกฝ่ายได้ ฝ่ายที่ตีผ้าได้ก็จะเป็นฝ่ายชนะ

ข้อห้าม
1.ห้ามวิ่งไม่อ้อมหลักหรือกรวย
2.ห้ามทำผ้าตกหากทำตกต้องวิ่งไปเก็บผ้าแล้วสามารถวิ่งต่อได้
3.ฝ่ายที่ยืนรอผ้า ห้ามขัดขวางการวิ่งของฝ่ายตรงข้ามเมื่อฝ่ายตรงข้ามวิ่งไปถึงหลักของตน
4.ห้ามจงใจเตะหลักหรือกรวยล้ม เป็นไปได้ห้ามโดนหลักหรือกรวย…

การละเล่นพื้นบ้าน โมราเรียกชื่อ การละเล่นแบบไทยๆ

มาทำความรู้จักกับ การละเล่นที่มีชื่อว่า โมราเรียกชื่อ เป็นการละเล่นของเด็กๆสมัยก่อน
เป็นกีฬาที่สนุกสนานมากในยุคนั้น และอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรเยอะเลย

เพียงใช้แค่ลูกปิงปองเท่านั้น โดยการใช้ลูกปิงปองโยนขึ้นสูงเหนือหัวราวหนึ่งช่วงตัว
แล้วเอ่ยชื่อของเพื่อน เพื่อให้เข้ามารับที่ตกกระเด้งขึ้นมาจากพื้น หนึ่งครั้งเท่านั้น
ถ้าตกเด้งลงพื้นเกิน 1 ครั้งก็จะโดนทำโทษ

โมราเรียกชื่อ

สิ่งที่จำเป็นต้องใช้
อุปกรณ์ ลูกปิงปอง
จำนวนผู้เล่น 5 คน ขึ้นไป โดยประมาณ

วิธีการเล่น
1.เลือกผู้เล่น 1 คน โยน ลูกปิงปองขึ้นสูงกว่าเหนือหัวของตนเอง ประมาณ 1 ช่วงตัว พร้อมขานชื่อ ผู้เล่น 1 คน
2. เมื่อลูกปิงปอง ตกพื้น 1 ครั้ง ผู้ถูกขานชื่อ ไม่สามารถ รับได้ จะถูก “ขึ้นแท่น“
3. หากรับได้ จะได้สิทธิ์ ปาลูกปิงปองไปที่ ผู้เล่นคนอื่น
4. หากผู้ถูกปาลูกปิงปองรับไม่ได้โดน”ขึ้นแท่น“
5. หากผู้ถูกปารับได้ ผู้ปาโดน “ขึ้นแท่น“ ผู้ถูกขึ้นแท่น จะต้องยืน ขาชิดกัน และโดนเพื่อน ปา ลูกปิงปอง ใส่น่องจากด้านหลัง ซึ่งมักจะเจ็บแปดวงกลมๆ แดงๆ จบรอบล้างแต้ม

หากลอดช่องระหว่างขาโดนปาเพิ่ม 5 ที
หากปาติดช่องว่างระหว่างขาพอดี โดนปาเพิ่ม 10 ที…

” วิ่งเปรี้ยว ” กีฬาพื้นบ้านของเด็กไทยสมัยก่อน

วิ่งเปรี้ยว การละเล่นนี้ เป็นการละเล่นพื้นบ้านของไทยสมัยดั้งเดิม ที่มีมายาวนานมาก แต่ปัจจุบันอาจจะไม่ค่อยได้เจอการละเล่นแบบนี้สักเท่าไหร่
เพราะเด็กไทยหันไปสนใจกีฬาสากลชนิดอื่นๆ

วิ่งเปรี้ยว

เป็นการละเล่นที่ต้องใช้กำลังความแข็งแรงของร่างกายในการวิ่งอย่างมากเช่นกัน เพราะต้องวิ่งให้เร็วที่สุด ไม่ให้อีกทีมแปะตัวเราได้
เพื่อที่จะเป็นฝ่ายชนะ

กติกาการเล่น

1. เราจะแบ่งผู้เล่นทั้งหมดออกเป็นสองฝ่าย โดยจะแต่ละฝ่ายจะมีผู้เล่นประมาณ 5-15 คน ไม่ควรมากหรือน้อยไปกว่านี้
เพราะอาจจะทำให้การแข่งขันไม่สนุกเท่าที่ควรหากผู้เล่นน้อยหรือมากไป
2. เตรียมหลักหรือกรวยเป็นเขตแบ่งสำหรับแต่ละทีมห่างกันประมาณ 8-10 เมตร
3. ให้ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายต่อแถวกันที่หลักหรือกรวยของฝ่ายตนเองห้ามเกินไปจากหลักหรือกรวย และให้คนที่วิ่งคนแรกถือผ้า
เพื่อไว้สำหรับตีหรือสัมผัสฝ่ายตรงข้าม
4. ให้วิ่งออกจากด้านขวามือของฝ่ายตัวเองแล้ววิ่งไปให้เร็วที่สุดและตีผ้าใส่ฝ่ายตรงข้ามหากยังไม่ได้เมื่อครบรอบให้ส่งผ้าให้ทีมเรา
หลังจากวิ่งกลับมาถึงที่หลักของเรา แล้วคนที่รับผ้าต่อก็จะวิ่งไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีทีมใดทีมหนึ่งวิ่งเร็วจนสามารถนำผ้าไปตีอีกฝ่ายได้
ฝ่ายที่ตีผ้าได้ก็จะเป็นฝ่ายชนะ

ข้อห้าม
1.ห้ามวิ่งไม่อ้อมหลักหรือกรวย
2.ห้ามทำผ้าตกหากทำตกต้องวิ่งไปเก็บผ้าแล้วสามารถวิ่งต่อได้
3.ฝ่ายที่ยืนรอผ้า ห้ามขัดขวางการวิ่งของฝ่ายตรงข้ามเมื่อฝ่ายตรงข้ามวิ่งไปถึงหลักของตน
4.ห้ามจงใจเตะหลักหรือกรวยล้ม เป็นไปได้ห้ามโดนหลักหรือกรวย…